Op het veld is ‘homo’ een verwensingLees het ingezonden stuk uit de Volkskrant van 4 juni:
Ophetveldishomoeenverwensing.pdf