Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Eindhovense gay sportvereniging Kouros had GUTS-medewerker Johan ter Hofte een telefonisch gesprek met voorzitter Camiel Schols.

KouroslogoKouros biedt een scala van sporten aan: van conditietraining tot stijldansen, van squash en tennis tot wielrennen, van volleybal en zaal-oetbal tot zwemmen. Het ledental is dit jaar weer enigszins gegroeid tot 120 leden: na Roze Zaterdag kende de club een aanwas van vooral vrouwelijke zaalvoetballers. Ook stijl-dansen zit in de lift. Toch is er over de jaren sprake van een dalende trend, vooral door vergrijzing en het uitblijven van groei door jongere leden. Dat ziet de voorzitter dan ook als het grootste probleem: het is lastig om nieuwe leden te werven. “Er is een trouwe kern, maar die wordt steeds ouder. Daarom is het voor jongeren waarschijnlijk ook steeds minder aantrekkelijk lid te worden.”
De meeste leden van Kouros beoefenen hun sport recreatief. Er is maar één team – het vrouwenzaalvoetbalteam – dat deelneemt aan de competitie. Op individuele basis nemen tennissers, zwemmers, squashers en dansers wel deel aan lhbt-wedstrijden.
Bij de oprichting van Kouros 25 jaar geleden was de doelstelling het bieden van een veilig
sportklimaat. Nu is het overgrote deel lid vanwege de gezelligheid en de sociale contac-ten. Contacten met de reguliere sportclubs in de Lichtstad verlopen zeer goed: “Reguliere clubs zijn blij met de extra leden die Kouros kan leveren. We bezoeken elkaars feesten.”
Op de vraag of Kouros naar zijn eigen overbodigheid streeft, is de voorzitter stellig: “Nee, maar we kijken wel of onze doelstelling moet worden aangepast, door in plaats van het vaste stramien van één keer per week sporten, meer de nadruk te leggen op sociale, ook niet-sportgerelateerde activiteiten.” Kouros is erg geïnteresseerd in best practices van andere gay sportverenigingen. Volgens Schols zou GUTS hierin een coör-dinerende rol kunnen vervul-len.

Kouros heeft zijn jubileumjaar afgesloten op zaterdag 20 december 2014 met een knetterende kerstborrel in café Pand54.

Alle informatie over Kouros is te vinden op: www.kouroseindhoven.nl.

Johan ter Hofte