Laten we lhbti-sport zichtbaarder maken voor, tijdens en na Europride

In een flyer voor Sports Pride tijdens Europride Amsterdam zegt Mirjam Preusterink, sportcommissie, het volgende:

“Ik heb vele jaren op het gebied van sport gewerkt en ben zeer vertrouwd met sportgerelateerde structuren bij lokale overheden, sportverenigingen en andere sportorganisaties in Nederland. Lange tijd hield ik mijn privéleven en de sport gescheiden en praatte ik er in feite nooit echt over. Lhbti is nog steeds een taboe-onderwerp in de sport. Alleen het vrouwen hockeyteam en turner Jeffrey Wammes zijn echt uit de kast.
Om een veilige sportklimaat te creëren is het echter belangrijk dat lhbti-atleten, sportorganisaties en bonden zichtbaar zijn en informatie over het onderwerp delen en verspreiden. Als sportvrouw, inwoner van Amsterdam en lid van de lhbti-gemeenschap wil ik lhbti-sport zichtbaarder maken voor, tijdens en na EuroPride. Ik beschouw het taboe rond lhbti niet als een sprint over korte termijn, maar meer als een dieselvoertuig. Ik denk meer op lange termijn – je moet vaak van versnelling wisselen wat het leuk maakt, maar ik geef er de voorkeur aan om naar de lange termijn te kijken als het om doelen gaat.
Laten we eerst in Amsterdam iets organiseren dat de moeite waard is voor sport en lhbti’s. Ik wil graag het verschil maken, een bijdrage leveren aan een veiliger sportklimaat en een sterke verbinding leggen tussen allerlei facetten en organisaties in sport in Amsterdam en Nederland als geheel.”