Homosport bestaat in Nederland ruim 25 jaar. In de Verenigde Staten al iets langer: daar ontstonden in de jaren zeventig van de twintigste eeuw de eerste aparte homosportclubs.

Sport is hot
Sport werd in de jaren tachtig een van de uitingsvormen van de zeer actieve homo-emancipatiebeweging. Maar de opkomst van homosport vormt ook onderdeel van de ontwikkeling van sport tot massaverschijnsel aan het eind van de twintigste eeuw. De opleving van de lichaamscultus kwam in de jaren tachtig overwaaien uit de Verenigde Staten en in Europa kwam de fitnessrage op. Sport werd niet alleen steeds populairder bij meer mensen, er ontstonden ook steeds meer soorten sport en meer variaties op bestaande sporten.

Eerste Gay Games
De Gay Games zijn van Amerikaanse origine. Ze werden voor het eerst gehouden in 1982 in San Francisco, als statement tegen homofobie in de sport. Ook in Nederland was ‘t het geweld tegen homo’s en lesbo’s – hier tijdens de Roze Zaterdag-demonstratie in Amersfoort in 1982 – dat de Nederlandse homosport stimuleerde: overal ontstonden initiatieven voor zelfverdedigingscursussen voor en door homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

Tijgertje
De eerste homosportclub die in Nederland ontstond naar aanleiding van het geweld op de Amersfoortse Roze Zaterdag was zelfverdedigingsclub Tijgertje. Sommige zelfverdedigingsgroepen ontwikkelden zich tot homosportverenigingen. Ook Tijgertje is intussen een multisportvereniging.

GISAH
Een belangrijke impuls voor de belangenbehartiging van homosporters in Nederland kwam van de in 1988 opgerichte Gay Integration throughSports&Activities Holland (GISAH). De oprichters van GISAH werden geïnspireerd door de Amerikaanse Gay Games en wilden actie ondernemen tegen discriminatie in de sport wegens homoseksualiteit en het stilzwijgen daarvan. De Gay Krant organiseerde in dat jaar een drukbezochte bijeenkomst voor homosporters.

De Gay Games die onder het motto Friendship through Culture and Sports in 1998 in Amsterdam werden gehouden en de EuroGames in Utrecht in 2005 met 3.000 sporters uit 44 landen zorgden voor een verdere groei van de homosport in Nederland. De Amsterdamse Gay Games trokken meer dan 14.000 deelnemers onder wie 12.000 sporters uit de hele wereld. Het begrip homosport werd breder: voortaan werd gesproken over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (lhbt) sporters.

StichtingHomosport en Gay Union Through Sports (GUTS)
In 2003 veranderde GISAH haar naam in stichting Homosport Nederland (sHN). sHN was de landelijke belangenorganisatie voor homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender sporters en homo/lesbische sportverenigingen. In maart 2012 kreeg sHN een nieuwe naam: Gay Union Through Sports (GUTS). De missie is niet wezenlijk veranderd.
GUTS strijdt voor een tolerant en homovriendelijk sportklimaat: samen sporten op basis van respect en gelijkwaardigheid. Want die strijd is nog niet gestreden.

Sportclubs
Op dit moment bestaan er in Nederland ongeveer 60 lhbt-verenigingen in meer dan 20 takken van sport, de meeste daarvan in de grote steden. Het aantal leden is intussen de 4.000 ruimschoots gepasseerd.
Veel lhbt-clubs zijn aangesloten bij de reguliere sportbonden. En veel leden van lhbt-clubs zijn ook lid van reguliere sportverenigingen. Vooral dertigers en veertigers doen aan sport in lhbt-clubverband. Jongeren kom je er weinig tegen.

Alliantie Gelijkspelen
Alliantie-GelijkspelenSinds 2008 is GUTS partner in de Alliantie Gelijkspelen, een samenwerkingsverband tussen COC Nederland, GUTS, John Blankenstein Foundation, Movisie, Nederlandse Sport Alliantie (NSA) en NOC*NSF. In de Alliantie Gelijkspelen streven zij ernaar de acceptatie van lhbt-sporters te bevorderen. De Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financieren de Alliantie Gelijkspelen. In 2011 startte Alliantie Gelijkspelen 2.0. GUTS is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten van de Alliantie Gelijkspelen.