In een persbericht meldt de gemeente Schiedam dat wethouder Mario Stam (PvdA, onder meer verantwoordelijk voor jeugd en onderwijs) op woensdag 9 maart 2016 de Jillis Bruggeman Penning uitreikt aan Michael van Praag. De voorzitter van de KNVB krijgt deze onderscheiding volgens de gemeente omdat hij zich actief inzet tegen discriminatie op de velden en voor het tonen van respect. Ook is hij groot voorvechter van emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt’s) in het algemeen.

“De KNVB heeft aandacht voor het onderwerp lhbt. Dit is belangrijk, want het meest gebezigde scheldwoord op de sportvelden is ‘homo’. Dat moet en kan anders,”, aldus Mario Stam in het persbericht. “Lhbt’s voelen zich vaak niet geaccepteerd of worden gepest, daarom organiseren we voorafgaand aan de uitreiking van de penning een Respect-clinic voor jongeren onder leiding van Henk Pieterse, ex-professioneel topbasketbalspeler en anti-pest-coach.”

Wethouder Nathalie Gouweleeuw (VVD), verantwoordelijk voor sport: “Het sportveld is in feite een mini-samenleving. Wanneer we daar discriminatie, uitsluiting of geweld bespreekbaar kunnen maken en terug kunnen dringen, dan heeft dat een positieve uitwerking op de hele stad. Het doet mij dan ook goed dat de KNVB, onder voorzitterschap van Michael van Praag, een sterk antidiscriminatiebeleid heeft ontwikkeld.”

Michael van Praag is zeer vereerd dat Schiedam het antidiscriminatiebeleid van de KNVB op waarde schat: “We maken daar in Zeist en bij al onze clubs en vertegenwoordigende elftallen ook echt werk van. Dan doet het goed als dat door anderen ook opgepikt wordt. Zeker wanneer het gebeurt op een manier zoals hier in Schiedam. Aan de andere kant sta ik er als mens Michael van Praag net weer iets anders tegenover. Waarom een prijs voor mij? Ik vind het niet meer dan normaal dat we opkomen voor minderheden. Dat we ons best doen om mensen die in het nauw zitten steun te bieden en eventueel uit hun situatie te halen. Zo’n houding ben je als lid van deze samenleving moreel verplicht aan elkaar. Maar laat ik duidelijk zijn, als voorzitter van de KNVB ben ik verguld met deze blijk van waardering vanuit een groep waar we voor opkomen, iedere dag als het moet.”

De uitreiking van de Jillis Bruggeman Penning vindt plaats in het oude stadhuis op de Grote Markt 1-A in Schiedam. De ontvangst is om 09.30 uur. Van 10.00 tot 11.00 uur is er de Clinic Respect op de Grote Markt voor jongeren van het Lentiz LIFE College onder leiding van Henk Pieterse. Deze ex-basketballprofessional, in het verleden onder andere uitkomend in de Amerikaanse NBA (National Basketball Association), werkt tegenwoordig als anti-pest-coach. Om 11.00 uur is er een kort, persoonlijk verhaal van Henk Pieterse over pesten, waarna om 11.30 uur de Jillis Bruggeman Penning aan Michael van Praag wordt uitgereikt. Om 12.00 uur eindigt de bijeenkomst.
Iedereen is van harte welkom. Voor het officiële gedeelte kun je je tot en met 8 maart aanmelden bij Ursula Ramkisoensing: uc.ramkisoensing@schiedam.nl

Jillis Bruggeman Penning
In Nederland is er geen vervolging meer vanwege iemands seksuele identiteit, maar discriminatie komt helaas nog steeds voor. Het blijft zaak om waakzaam te zijn. Regenboogstad Schiedam wil hierbij een voortrekkersrol vervullen en heeft daartoe onder meer drie lhbt-ambassadeurs benoemd. Schiedam stimuleert en ondersteunt een aantal lhbt-projecten. Eén daarvan is het Jillis Bruggeman Monument. Schiedammer Jillis Bruggeman werd op 9 maart 1803 ter dood werd veroordeeld vanwege zijn seksuele identiteit. Met dit monument, en de jaarlijkse uitreiking van de Jillis Bruggeman Penning aan een persoon of instantie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van lhbt-beleid, neemt Schiedam stelling tegen alle vormen van vervolging en discriminatie van lhbt’s. De eerste keer
In 2015 werd de penning voor het eerst uitgereikt. Directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski, nam die in ontvangst. Meer informatie is te vinden op http://www.homoambassadeursschiedam.altervis